ARDUINO uyumlu ChipKit Max32 ile ilk Çalışmalar | First Demo with ARDUINO Compatible Chipkit Max32 Board

20131122_132819

ChipKit ile Ultasonik sensör ile mesafe ölçümü.

Arduino uyumlu ChipKit (http://chipkit.net/) ilk yaptığım uygulama, oldukça başarılı bir arayüzü bulunmakta (http://chipkit.net/started/) ve programlaması beklediğimden daha kolaymış.

Ultrasonik sensörden mesafe ölçmek için aşağıdaki test programını kullandım

const int inputPin = 4; //Yansıyan sinyal girişi
const int outputPin = 5; //Sinyal gönderme çıkışı
const int ledpin = 3;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(ledpin,OUTPUT);
pinMode(inputPin,INPUT);
pinMode(outputPin,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(outputPin,LOW) ;
delayMicroseconds( 2 ) ;
digitalWrite(outputPin,HIGH) ;
delayMicroseconds( 10 ) ;
digitalWrite(outputPin,LOW) ;
int distance =pulseIn(inputPin,HIGH) ;
distance = distance/58; // ölçü birimini cm çevir
Serial.println(distance); //hesaplanan değeri bilgisayara gönder
delay(50) ;
if(distance >= 50)
{
digitalWrite(ledpin,HIGH) ;
}
else
digitalWrite(ledpin,LOW) ;
}

Bu kart ile değişik uygulamaları kolayca yapabileceiğimi düşünüyorum. ebay’ dan  getirttiğim farklı farklı sesnörler bulunmakta onları da sırasıyla denemek için sabırsızlanıyorum.

Dr Süleyman Canan