Archive

Archive for the ‘Genel’ Category

Send Your Name to Mars

Categories: Genel

CCS PIC C ile hesap makinesi

15 December 2017 Leave a comment

Bu projede PIC ile hesap makinesi yapımından bahsederken, klasik bildiğimiz masaüstü hesap makinesi değildir.

Yapacağımız hesap makinesi PIC işlemciye hesaplanacak ifade seril porttan bir terminal yardımıyla girişi sağlanacak.

Matematiksel ifade ise pozitif tam sayılar olmak üzere parantezlide olabilecek.

YAzılan program bu matematiksel ifadeyi parantezleri ile değerlendirip işlem öncceliğini de dikkate alcaktır.

örnek olarak (1+4*(3+5)+(8*(3+2)) gibi bir ifadeyi hesaplayarak 73 sonucunu verecektir.

BU iş için kendi geliştirdiğim PIC işlemci kartını resimlerde görebilirsiniz, bu programı çalışıtrmak için kendi PIC inize uyarlamanız gerekecektir.

uyarlamadan derken FUSE  ayarları ve seriport giriş pinleridir. Benim kartta işlemci PIC18F67K22 kullandım ve bu işlemciyi 64MHZ de çalışıtıyorum.

 

Read more…

Categories: Genel

Stepper Motor Control using CNC Handle Dial with ARDUINO

Categories: Genel

Nokia 5110 LCD with Arduino

Categories: Genel

Aduino Stepper Motor Acceleration and Rotary Encoder Control

09 March 2015 5 comments
Categories: Genel

Old days Harddisk

This harddisk was made in 1988 and has a capacity of 20MB, you may just store a few  pictures today.

This harddisk has a step motor to drive the heads which in modern HDs have electromagnetic coil magnet driver.

I like very much these kind of piece of art.

.

Read more…

Categories: Genel, Vntage

Happy New Year

Categories: Genel

Mersenne Prime Search GIMPS

23 December 2014 Leave a comment

 

I just participated to the Great Internet Mersenne Prime search

hope I will find the greatest prime number:)

Please join my GIMPS prime Team CEMELAB

Categories: Genel Tags:

Science Center Visit Konya/Turkey

I would advise everybody to visit this nice science center.

Read more…

Categories: Genel

Multi EEPROM Programmer with a PIC18F6310 controller

02 September 2014 Leave a comment

The aim of this project was to deisgn a multi eeprom programmer, using a PIC18F6310 controller..

The system has:

4×20 LCD display

4×5 Keyboard matrix

FTDI  usb serial port ,and in parallel a RS232 serial port

One 3A battery powered

2x E2prom socket

Categories: Genel