C programı ile Sonsuz Bölme

Bu program ile 2 sayının bölümünü virgülden sonra istediğiniz kadar hesaplatabilirsiniz. Aşağıdaki programı devC++ ile çalıştırabilirsiniz. Program virgülden sonra 1000 basamak hesaplamaktadır, istediğiniz taktirde programdan yapacağınız değişiklikle basamak sayısını arttırabilirsiniz.

#include 
	int main(){
	int bnn,bln,sayac=0;
	printf("-HESAP MAKINESI-\n");
	printf("Bolunen Giriniz: ");
	scanf("%d",&bnn);
	printf("Bolen Giriniz: ");
	scanf("%d",&bln);

		
	float temp;
	printf("\n %d.",bnn/bln);
	bnn=bnn%bln;
	while(sayacbln){
			
			printf("%d",bnn/bln);
			bnn=bnn%bln;
			//printf(" -%d- ",bnn);
		}
		else{
			bnn*=10;
			if(bnn<bln){
				if(bnn%bln!=0){
					printf("0");
				}
			}
			//printf(" +%d+ ",bnn);
			if(bnn%bln==0 && !(bnn/bln!=0)){
				printf("0");
			}
		}
			
	}
}

Buradaki bağlantıdan Full Precision Calculator’a erişebilirsiniz https://www.mathsisfun.com/calculator-precision.html.

Full Precision Calculator ile 1000 basamak hesaplatılmıştır. C programı ile karşılaştırmayı yapabilirsiniz.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.