CCS PIC C ile hesap makinesi

15 December 2017 Leave a comment

Bu projede PIC ile hesap makinesi yapımından bahsederken, klasik bildiğimiz masaüstü hesap makinesi değildir.

Yapacağımız hesap makinesi PIC işlemciye hesaplanacak ifade seril porttan bir terminal yardımıyla girişi sağlanacak.

Matematiksel ifade ise pozitif tam sayılar olmak üzere parantezlide olabilecek.

YAzılan program bu matematiksel ifadeyi parantezleri ile değerlendirip işlem öncceliğini de dikkate alcaktır.

örnek olarak (1+4*(3+5)+(8*(3+2)) gibi bir ifadeyi hesaplayarak 73 sonucunu verecektir.

BU iş için kendi geliştirdiğim PIC işlemci kartını resimlerde görebilirsiniz, bu programı çalışıtrmak için kendi PIC inize uyarlamanız gerekecektir.

uyarlamadan derken FUSE  ayarları ve seriport giriş pinleridir. Benim kartta işlemci PIC18F67K22 kullandım ve bu işlemciyi 64MHZ de çalışıtıyorum.

 

Read more…

Categories: Genel

Speed Control of DC Motor with ARDUINO + Encoder and L298 DC motor Driver Shield

BH1750 on i2c bus Digital Light Sensor + PIC18F with CCS PIC C

Stepper Motor Control using CNC Handle Dial with ARDUINO

16 March 2015 2 comments
Categories: Genel

Nokia 5110 LCD with Arduino

Categories: Genel

Aduino Stepper Motor Acceleration and Rotary Encoder Control

09 March 2015 5 comments
Categories: Genel

Arduino Uno and Single Axis TB6560 Step Motor Control

27 February 2015 3 comments

The Step motor and arduino step driver setup

Read more…

3D Picture from Video

25 February 2015 Leave a comment

What you will need

The free Z-anaglyph software

Read more…

Old days Harddisk

This harddisk was made in 1988 and has a capacity of 20MB, you may just store a few  pictures today.

This harddisk has a step motor to drive the heads which in modern HDs have electromagnetic coil magnet driver.

I like very much these kind of piece of art.

.

Read more…

Categories: Genel, Vntage

Happy New Year

Categories: Genel